Zoek je werk als slotenmaker? Dan is het mogelijk dat je nieuwe werkgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), de werkgever doet dit om de kwalititeit van de in de toekomst uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen. Wanneer er geen sprake is van wettelijke verplichting, bepaald de werkgever of hij een VOG verplicht stelt voor de desbetreffende functie.

Hoe vraag ik een Gedragscode (VOG) aan?

Er zijn verschillende manieren om een ​​verklaring omtrent gedrag (VOG) te verkrijgen: via uw gemeente, online of via het Bureau Integriteit en Screening (Justis). Staat je op het punt om aan een nieuwe baan of stage te beginnen, dan kan je werkgever je vragen om een ​​VOG. Dit is een document waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor uw nieuwe functie. Een VOG kunt u online of via uw gemeente aanvragen. Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), dan moet u deze rechtstreeks via Justis aanvragen. In alle gevallen beslist Justis of er al dan niet een VOG wordt afgegeven.

VOG aanvragen

U kunt op vier manieren een VOG verkrijgen:

Via uw gemeente

U heeft een VOG nodig omdat u solliciteert naar een baan of een tewerkstellingsvergunning, of u wilt emigreren etc. Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier (pdf, 0,18MB) naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Heb je voor een baan een VOG nodig, dan zal je huidige of toekomstige werkgever meestal het aanmeldingsformulier verstrekken. De werkgever heeft een deel van het formulier al ingevuld en ondertekend. U moet zich legitimeren bij de gemeente. Bij het aanvragen van een VOG is een vergoeding verschuldigd. De VOG is gratis voor bepaalde vrijwilligers.

Online aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als uw huidige of toekomstige werkgever de sollicitatieprocedure start. Op de website van Justis wordt uitgelegd hoe jij en je werkgever via internet een VOG moeten aanvragen.

Via Justis

Staat u niet ingeschreven in de BRP, dan moet u dit rechtstreeks bij Justis aanvragen, bijvoorbeeld als u tijdelijk in Nederland werkt of in het buitenland woont. Vul het aanvraagformulier (pdf, 0,18 MB) in en stuur het naar Justis. Justis kan ook bedrijven (rechtspersonen) helpen die een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze een contract willen afsluiten of lid willen worden van een branchevereniging. Voor rechtspersonen is een apart aanvraagformulier beschikbaar (in het Nederlands, pdf, 0,24 MB).

Via hetvogbureau.nl

Online je VOG aanvragen is in de digitale tijdperk van nu mogelijk, de kosten zijn iets hoger maar het aanvraagproces is wel sneller. Je hoeft namelijk geen bezoek te brengen aan het gemeentehuis, de VOG aanvraag wordt alsnog gedaan door Dienst Justis.

Het aanmeldingsformulier is ook in het Engels beschikbaar. De VOG wordt opgesteld in het Nederlands, maar krijgt een samenvatting in het Engels.